Dodatki

Są to substancje i preparaty aromatyczne w czystej postaci. Do grupy tej, oprócz olejków eterycznych należą między innymi: etylowanilina, wanilina, mentol itp.
Substancje i preparaty aromatyczne spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

  • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w  oraz na środkach spożywczych.