Barwniki

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oferujemy Państwu wysokiej jakości barwniki sprawdzonych producentów będących naszymi stałymi dostawcami. W ofercie posiadamy:

  • barwniki naturalne – ekstrakty substancji barwiących, pozyskiwane z surowców roślinnych lub zwierzęcych, cieszące się największą akceptacją konsumentów. Ulegają one jednak łatwo degradacji w czasie przetwarzania i przechowywania, są wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, światło, pH itp.;
  • barwniki syntetyczne – organiczne i nieorganiczne substancje barwiące uzyskiwane na drodze syntezy chemicznej. Ich zaletą jest wysoka moc barwienia, większa trwałość i odporność na warunki środowiska, a także w przeliczeniu na wyrób gotowy niższa cena;

Barwniki spożywcze spełniają wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności;
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności;
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 232/2012 z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124).
    Zgodnie z art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, etykiety na środkach spożywczych zawierających barwniki spożywcze, wymienione w załączniku V do rozporządzenia (E 110, E 104, E 122, E 129, E 102, E 124), powinny zawierać dodatkową informację: „nazwa lub numer E barwnika (-ów)”: może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Wyjątek stanowią napoje zawierające powyżej 1,2% obj. alkoholu etylowego.