Aromaty

Produkujemy aromaty w postaci płynnej i proszkowej.

Aromaty płynne są to aromaty, w których substancje aromatyzczne są rozpuszczone w płynnych nośnikach. Odpowiedni dobór nośnika ma bardzo duże znaczenie dla przydatności technologicznej i późniejszej trwałości aromatu w wyrobie gotowym. W naszej ofercie mamy aromaty oparte na wszystkich aktualnie stosowanych nośnikach:

  • aromaty glikolowe –nośnikiem jest glikol 1,2 –propylenowy lub triacetyna. Nośnik te są powszechnie stosowane w krajach UE. Przeznaczone do kremów, nadzień, lodów, ciast i pieczywa cukierniczego, cukierków twardych, tj. wyrobów poddawanych obróbce termicznej (temp. wrzenia glikolu 198,5 ˚C, a triacetyny 258˚C) Charakteryzują się dużą trwałością w wyrobie gotowym. Łatwo łączą się z pozostałymi składnikami wyrobu. Obowiązujące przepisy ograniczają ilość wprowadzanego do wyrobu glikolu 1,2-propylenowego i triacetyny.
  • aromaty olejowe –nośnikiem jest wysokiej jakości olej roślinny. Przeznaczone są przede wszystkim do kremów, nadzień, wyrobów ciastkarskich. Jak wykazały badania przeprowadzone w Katedrze Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – wykazują się szczególną trwałością w pieczywie cukierniczym (temp. wrzenia oleju 200-220˚C). W wyrobach mogą być stosowane bez ograniczeń.
  • aromaty etanolowe – nośnikiem jest spirytus rektyfikowany, podnoszący wyrazistość smakowo-zapachową. Polecane są do wyrobów nie poddawanych, lub poddawanych krótkotrwałej obróbce termicznej (temp. wrzenia alkoholu etylowego 78,3˚C), a w szczególności kremów, wyrobów ciastkarskich, przetworów mlecznych, lodów, napojów itp. Aromaty etanolowe można stosować bez ograniczeń. Alkohol etylowy zawarty w aromatach jest zwolniony z akcyzy. W związku z tym zakup i stosowanie aromatów etanolowych do wyrobów spożywczych i napojów bezalkoholowych, nie wymaga dodatkowych formalności.

Aromaty proszkowe są to aromaty, w których substancje aromatyzujące są zamknięte w specjalnym procesie technologicznym w otoczce z maltodekstryny i gumy arabskiej. Stosowane są do aromatyzacji produktów sypkich, a w szczególności koncentratów deserów, lodów w proszku itp.

Aktualnie w naszej ofercie mamy 115 aromatów podstawowych i około 400 ich modyfikacji. Ponadto oferujemy Państwu specjalne kompozycje składające się z 2-3 aromatów, przeznaczone do określonych wyrobów, lub tworzone w zestawach i proporcjach dostosowanych do potrzeb odbiorców.
Produkowane przez Wytwórnię Aromatów Spożywczych Hoffmann aromaty spożywcze, spełniają wymogi obowiązujących aktualnie przepisów, a w szczególności:

  • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami);
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w  oraz na środkach spożywczych
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 r w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów stosowania, dawkowania do określonych produktów, jak również próbki aromatów i oferty cenowe, przesyłamy klientom na życzenie.